Kickstart Mikrolegat ansøgning

For elever fra erhvervsuddannelser 
Næste ansøgningsfrist: 30. maj, kl. 23.59 

 

Click here for English

Søg et Kickstart Mikrolegat her

Læs om tidligere modtagere af Kickstart Mikrolegat her

 

Hvorfor søge et Kickstart Mikrolegat?

Økonomisk støtte

 • Du kan søge et Kickstart Mikrolegat på op til 50.000 kr.
 • Kickstart Mikrolegat er det, der kaldes for ‘soft funding’. Det betyder, at legatet ikke er et lån og skal derfor ikke tilbagebetales
 • Kickstart Mikrolegatet kan være netop den motivation og det skulderklap, der gør, at jeres idé bliver til virkelighed 

 

Mentorstøtte

 • Alle Kickstart Mikrolegatmodtagere får en mentor tilknyttet, som man mødes med minimum tre gange 
 • En mentor kan give jer rådgivning og vejledning omkring det at være selvstændig 
 • En mentor kan give jer viden om, hvordan jeres idé kan bidrage til grøn omstilling og mere bæredygtighed 
 • En mentor kan give jer adgang til sit netværk 
 • En mentor kan hjælpe jer med f.eks. at få: 
   • Større forretningsforståelse og viden om økonomi 
   • Oversigt over love/regler 
   • Viden om betalingssystemer  
   • Indsigt i muligheder for patent og varemærker  
   • Viden om salg og markedsføring  
   • Markeds- og kundeforståelse  
   • Indsigt i muligheder i e-handel og portaler

 

Feedback fra Evalueringskomitéen

 • I modtager feedback fra evalueringskomitéen, uanset om I modtager et legat eller ej 
 • Feedback fra evalueringskomitéen kan I bruge til videreudvikling af jeres idé/virksomhed eller til at forbedre en evt. ny ansøgning 
 • Evalueringskomitéen vil også give jer et par råd omkring, hvordan I kan arbejde mere med bæredygtighed og/eller grøn omstilling i forbindelse med udviklingen af jeres idé/virksomhed 
 • Evalueringskomiteen består af succesfulde iværksættere, forretningsfolk og investorer, som alle har stort kendskab til det at starte og drive en virksomhed

 

Synlighed

 • Hvis I får et legat, får I plads på vores Wall of Fame, så andre interesserede kan se, hvad I arbejder med
 • Kickstart Mikrolegatmodtagere har mulighed for at blive synliggjort på Mikrolegats sociale medier 
 • Som Kickstart Mikrolegatmodtager kan I blive udvalgt som case i forskellige sammenhænge og blive synliggjort den vej 

 

 

Søg et Kickstart Mikrolegat her

Læs om tidligere modtagere af Kickstart Mikrolegat her

 

 

 

“Danmark har brug for dygtige faglærte, der kan udvikle nye, værdiskabende produkter og løsninger, med afsæt i praktiske erfaringer og særligt med fokus på grønne og bæredygtige løsninger” - Christian Vintergaard, Direktør, Fonden for Entreprenørskab

 

 

Kickstart Mikrolegat

En ansøgning består af tre dele.  

 1. En skriftlig besvarelse af en række spørgsmål om jeres idé/startup  
 2. Et budget der viser, hvad I skal bruge legatet til  
 3. En videopitch hvor teamet fortæller om og evt. visuelt viser jeres idé 

Find vejledning til en succesfuld ansøgning her.

I kan søge legatet, hvis I har en idé, men I kan også søge legatet, hvis I allerede har oprettet et CVR-nummer.  

 • Uden CVR-nummer kan I søge et Mikrolegat op til 25.000 kroner  
 • Med CVR-nummer kan I søge et Mikrolegat op til 50.000 kroner
  • Dette Mikrolegat kræver 25% egenfinansiering (læs mere om dette under “Ofte stillede spørgsmål”) 

I kan søge og modtage i alt to legater til den samme idé. Først ét Kickstart Mikrolegat uden CVR-nummer og derefter ét Kickstart Mikrolegat med CVR-nummer.

 • Elever som går på en erhvervsuddannelse i Danmark (EUD eller EUX) eller er nyuddannet inden for de seneste tre måneder (ved ansøgningsfrist) 
 • Man kan søge alene eller som et team 
 • Den primære ansøger (medstifter 1) skal være minimum 18 år, men der kan godt være medlemmer i teamet, som er under 18 år 
 • Minimum halvdelen af det stiftende team er elever på en erhvervsuddannelse eller nyuddannet fra en erhvervsuddannelse inden for de seneste tre måneder  

Ud over ovenstående er følgende også gældende for ansøgninger med CVR-nummer:

 • Primær ansøger (medstifter 1) er medstifter af virksomheden (står på CVR-nummer)  
 • CVR-nummer er oprettet inden for de seneste 12 mdr.  
 • CVR-nummer er oprettet til den virksomhed, der søges midler til  
 • Virksomheden/CVR-nummer har ikke haft en omsætning på mere end 50.000 kr. i alt 

Danmark har brug for dygtige faglærte, der kan udvikle nye, værdiskabende produkter og løsninger med fokus på grønne og bæredygtige løsninger.  Det kan I bidrage til med jeres idé og med den viden, I kommer med fra jeres uddannelse.  

Når I søger et Kickstart Mikrolegat, skal jeres idé derfor gerne bidrage til mere bæredygtighed og grøn omstilling i samfundet. Det kan være inden for emner som eksempelvis klima, energi, ansvarligt forbrug og produktion som f.eks. genbrug, reduktion af CO2, biodiversitet, ændringer i adfærd mht. forbrug samt øget sundhed og trivsel. Det kan både handle om den ydelse, I tilbyder, de varer I forhandler, den transport I bruger, eller det produkt I udvikler. 

Kickstart Mikrolegatet skal bruges til udvikling af jeres idé eller til udvikling af jeres nyopstartede virksomhed. 

Eksempler på hvad legatet kan bruges til:  

 • Værkstedshjælp  
 • Prototype-komponenter  
 • Kunde- og konkurrentafklaring   
 • Markedsføring  
 • Idébeskyttelse  
 • Økonomisk rådgivning   
 • Hjemmesideopbygning 

Kickstart Mikrolegatet må IKKE anvendes til: 

 • Rejser og hotelophold  
 • Løn til ansøgere    
 • Computere/telefoner  
 • Oprettelse af ApS og betaling af moms og skat 
 • Aktiviteter i forbindelse med iværksætter- og innovationskonkurrencer 
 • Udgifter som I allerede har haft på ansøgningstidspunktet 

En mentor kan give jer rådgivning og vedledning omkring det at være selvstændig.  

En mentor kan give jer viden om, hvordan jeres idé kan bidrage til grøn omstilling og mere bæredygtighed. En mentor kan give jer adgang til deres netværk.  

 

En mentor kan hjælpe jer med f.eks. at få: 

 • Større forretningsforståelse og viden om økonomi 
 • Oversigt over love/regler 
 • Viden om betalingssystemer  
 • Indsigt i muligheder for patent og varemærker  
 • Viden om salg og markedsføring  
 • Markeds- og kundeforståelse  
 • Indsigt i muligheder i e-handel og portaler 

Man kan søge et Kickstart Mikrolegat fire gange om året. 

Ansøgningsfrister i 2024: 

 • 29. februar, kl. 23.59 
 • 30. maj, kl. 23.59 
 • 30. september, kl. 23.59 
 • 30. november, kl. 23.59 

Evaluering af ansøgninger

Step 1:  Evalueringskomité 

Alle ansøgninger, der lever op til de formelle krav, sendes til en evalueringskomité, som består af to medarbejdere fra Fonden for Entreprenørskab og 3-4 eksterne komitémedlemmer. Medlemmerne er succesfulde iværksættere, forretningsfolk og investorer, som alle har stort kendskab til det at starte og drive en virksomhed.  

Step 2: Evalueringsmøde 

Evalueringskomitéen mødes og diskuterer alle ansøgninger og giver feedback til alle ansøgninger. Det er på dette møde, at der træffes den endelige beslutning omkring, hvem der skal have et legat.  

Se evalueringskomitéen her.

Vi kan ikke sige på forhånd, hvem der kommer til at bedømme jeres ansøgning.  

Når I udvikler på jeres idé til en Kickstart Mikrolegatansøgning, skal I gøre det på baggrund af noget nyt, som ikke er set før. Der behøver ikke at være tale om noget helt nyt og banebrydende, men noget der er nyt f.eks. i et geografisk område eller i et fag eller branche – eller en ny måde at bruge sit fag på.   

I får svar ca. 4-6 uger efter ansøgningsfrist. Alle ansøgere får svar på mail. 

 

 

 

“Hvis jeg skulle give et råd til en startup, der overvejer at søge et Kickstart Mikrolegat, så er det bare Go for it! Bare spring ud i det, tør fejle, det er det, vi kommer længst med i en virksomhed og startupprocessen”

- Simon, founder af Minkostplan.com 

 

Minkostplan.com modtog et Kickstart Mikrolegat i 2022

 

 

 

Minkostplan.com

Kickstart Mikrolegat ansøgningsproces

Læs her, hvordan ansøgningsprocessen foregår, og hvad en ansøgning består af. 

 

1. Vilkår og betingelser

Som ansøger skal I læse og acceptere Kickstart Mikrolegats vilkår og betingelser. En betingelse er f.eks., at man svarer på spørgeskemaer fra Fonden for Entreprenørskab. Når I har accepteret de formelle vilkår og betingelser, ledes I videre til selve ansøgningen. I kan altid gemme det indtastede undervejs og vende tilbage til ansøgningen.  

 

2. Oplysninger om team og startup

Efter I har accepteret vilkår og betingelser, skal I oplyse en række informationer om jeres idé/startup og jeres team. Bemærk: Medstifter 1 er den primære ansøger og vil være jeres kontaktperson vedrørende Mikrolegat. Denne person i teamet skal være elev på en erhvervsuddannelse (eller færdiguddannet inden for 3 måneder efter ansøgningsfrist) og skal stå som medstifter på CVR-nummeret (hvis I har et). 

 

3. Skriftlig ansøgning 

Her skal I besvare en række spørgsmål om jeres idé/startup. 

 • Idé og virksomhed 
 • Hvem er I? (team) 
 • Grøn omstilling og bæredygtighed 
 • Anvendelse af Kickstart Mikrolegatet

Download alle spørgsmål i ansøgningen her (pdf)

Download alle spørgsmål i ansøgningen her (word)

Find vejledning til den skriftlige ansøgning her

 

4. Budget

Download budgetskema, udfyld hvilke poster, I ønsker, Kickstart Mikrolegatet skal støtte, og upload filen i ansøgningen. Det er vigtigt, at støtten anvendes til aktiviteter, der kan hjælpe jeres idé videre.  Dette punkt indgår som en del af evalueringen af ansøgningen. 

Bemærk at jeres poster skal være inklusive moms (25%). 

Ved ansøgninger med et CVR-nummer skal 25% medfinansiering også indgå i budgetformularen. Anvendelsen af medfinansieringen er ikke omfattet af Kickstart Mikrolegats regler omkring, hvad Kickstart Mikrolegatet må anvendes til. 

Download budgetskabelon og budgetguide her

 

5. Videopitch

Jeres videopitch er en vigtig del af ansøgningen. Det er her, evalueringskomitéen har mulighed for at se, hvem teamet bag idéen er, og her I har mulighed for at vise en evt. tidlig prototype eller tegninger af jeres idé/produkt/service. Vi anbefaler, at alle i teamet er med i videoen.  

Videoen skal oprettes på YouTube, og linket skal indsættes i ansøgningen.  

Videopitch må maksimum være 4 minutter. 

Find vejledning til videopitch her

 

6. Indsend ansøgning

Når I kommer hertil, så find champagneglassene frem og husk at lykønske hinanden med, at I nu kan sætte kryds ved endnu en bedrift i jeres iværksætterrejse. Læn jer tilbage og afvent besked fra Kickstart Mikrolegat. 

 

7. Svar fra Kickstart Mikrolegat og spørgeskema

I kan forvente at modtage svar på jeres ansøgning efter 4-6 uger. I vil modtage svar via mail. Det er medstifter 1, der modtager mailen fra Kickstart Mikrolegat.  

Har I modtaget legatet, skal I underskrive det legattilsagn (en aftale om legatet), som Kickstart Mikrolegat sender til jer og sende mail retur. Derefter har I 4 måneder til at bruge legatet. Får I ikke tildelt legatet, kan I altid søge igen. 

Alle ansøgere får svar og feedback fra evalueringskomitéen. 

 

Søg et Kickstart Mikrolegat her

 

Ofte stillede spørgsmål

Fonden for Entreprenørskab betaler jeres faktura, dvs. legatet overføres ikke som et kontant beløb til en konto. Herunder kan I læse, hvordan proceduren er:  

 1. Jeres budget godkendes af Fonden for Entreprenørskab 
 2. Herefter kan I gå i gang med at bestille eller købe ydelser og produkter hos leverandører 
 3. Leverandørens faktura skal udstedes til jer/jeres startup med tydeligt påført legatnummer 
 4. I godkender faktura (pris og ydelse) og sender herefter faktura til Fonden for Entreprenørskab 
 5. Herefter betales faktura af Fonden for Entreprenørskab 


Ydelsen skal være inden for de rammer, hvortil legatet er givet. Hvis I ønsker at ændre i budget efter underskrivelse af legattilsagn, skal nyt budget godkendes af Fonden for Entreprenørskab. 
 

I kan maksimum indsende fire fakturaer. Ligger der flere ydelser hos én leverandør, samles disse på én faktura.  

Hvis en ydelse eller produkter købes uden for Europa, skal I selv betale disse fakturaer, og beløbet udbetales herefter til jer mod dokumentation. 

Ansøger I om et Kickstart Mikrolegat med CVR-nummer, skal I selv komme med 25% egenfinansiering oven i det ansøgte beløb. Det vil sige, hvis I modtager legatet, kan I købe ydelser for det ansøgte beløb plus egenfinansiering på 25%. Det vil sige, at modtager I et legat på 50.000 kr., kan I indhente tilbud og købe ydelser for i alt 62.500 kr. inkl. moms. Når legatet er brugt, skal de 25% (i dette eksempel 12.500 kr.) betales tilbage til Fonden for Entreprenørskab. Egenfinansiering er til for at sikre, at I selv har hånden på kogepladen og indskyder penge i virksomheden. 

Når alle fakturaer er indsendt og betalt af Fonden for Entreprenørskab, fremsender Fonden for Entreprenørskab en opkrævning til legatmodtageren på de 25% egenfinansiering, som jeres startup selv skal betale. 

Legatmodtageren må gerne selv betale leverandøren for brugte og betalte ydelser. I dette tilfælde skal legatmodtageren fremsende en mail med dokumentation i form af kopi af fakturaer samt dokumentation for, at de er betalt. 

Modtager af Kickstart Mikrolegat uden CVR-nummer 

Modtager I et Kickstart Mikrolegat uden CVR-nummer bliver den primære ansøger (Medstifter 1) beskattet via sit CPR-nummer og Fonden for Entreprenørskab indberetter legatet som B-indkomst til Skat. I kan dog undgå den personlige beskatning - læs mere herunder.

- 

For at beregne B-skat skal man starte med at trække AM-bidrag på 8 % fra B-indkomst (i dette tilfælde legatet). Derefter regnes skat ud ved at bruge ens trækprocent på det beløb, der er tilbage, efter man har trukket AM-bidraget fra. 

Til sidst lægger man det beløb, man fik, sammen med de 8% AM-bidrag. Og så har man det beløb, man skal betale i B-skat. 

 

Undgå personlig beskatning hvis du ikke har et CVR-nummer

Er du elev på en erhvervsuddannelse og modtager et Kickstart Mikrolegat uden CVR-nummer, kan du og dit team benytte muligheden for at modtage legatet via din erhvervsskoles CVR-nummer. På den måde undgår du (som Medstifter 1) at blive personligt beskattet. Er du (Medstifter 1) under 18 år skal du anvende skolens CVR-nummer, ellers kan du ikke modtage legatet.

 

Det eneste I som ansøgere skal gøre:

1. Når I modtager svar fra Fonden for Entreprenørskab om I har modtaget et Kickstart Mikrolegat, modtager I også et dokument, som I skal få en fra jeres skoleledelse til at underskrive. Dokumentet giver jer lov til at anvende skolens CVR-nummer.

2. Dokumentet skal underskrives af det der hedder en tegningsberettiget person på skolen. Dvs. det skal være en person fra skolens ledelse eller fra skolens sekretariat. Få jeres lærer til at hjælpe med at finde den rette person.

3. Dokumentet med den tegningsberettiget persons underskrift skal I sende retur til Fonden for Entreprenørskab.

4. Hvis skolen ikke ønsker at underskrive dokumentet, vil den primære ansøger i teamet (Medstifter 1) blive personligt beskattet af legatet. I kan altid takke nej til legatet.

5. I kan nu købe varer og ydelser hos leverandører. I skal sikre at skolens CVR-nummer samt jeres legatnummer kommer på alle faktura. Leverandør sender faktura til jer og I sender den videre til Fonden for Entreprenørskab.

6. Fonden for Entreprenørskab betaler faktura. Fonden for Entreprenørskab betaler udelukkende faktura på varer og ydelser, som vi har godkendt i ansøgningens budget.

 

Modtager af Kickstart Mikrolegat med CVR-nummer 

Modtager du/I et Kickstart Mikrolegat med CVR-nummer har man fuldt momsmæssigt og skattemæssigt fradrag efter de almindelige gældende regler, når fakturaerne er udstedt til legatmodtagerens virksomhed.   

 

Det beløb, man modtager til at købe ydelser for, er inklusive moms (25%).

Vi har brug for jeres CPR-nummer for at kunne følge resultaterne af dataindsamlingen over længere tid. Vi indsamler udelukkende disse oplysninger til videnskabeligt arbejde, og jeres anonymitet er fuldstændig garanteret. Vi passer godt på jeres persondataoplysninger og videregiver ikke til tredjepart. 

I kan søge og modtage i alt to legater til den samme idé. Først ét Kickstart Mikrolegat uden CVR-nummer og derefter ét Kickstart Mikrolegat eller et Mikrolegat med CVR-nummer 

Hvis I får afslag på jeres ansøgning, kan I søge igen. 

Kickstart Mikrolegatet skal være brugt senest 4 måneder efter, I har modtaget tilsagn på mail. Dato står i den kontrakt, I underskriver med Fonden for Entreprenørskab.  

Nej. Virksomheden skal være oprettet i Danmark. Vi godkender dog, at I har udgifter fra udenlandske leverandører.  

Hvis I modtager et legat til en startup med CVR-nummer, skal I underskrive en erklæring om de minimis-støtte, da Mikrolegat betragtes som statsstøtte under de minimis-forordningen.  

I henhold til de minimis-forordningen tillades statsstøtte, så længe den samlede de minimis-støtte til en enkelt virksomhed ikke overstiger 200.000 euro svarende til ca. 1,5 mio. kr. over en periode på tre regnskabsår. Det vil sige, at jeres startup ikke må modtage anden statsstøtte, der dermed i alt (inkl. Kickstart Mikrolegatet) overstiger et beløb på ca. 1,5 mio. kr. inden for en periode på tre regnskabsår. 

Vejledning til Kickstart Mikrolegat ansøgere 

 

Relevante værktøjer og inspiration til dig som vil søge et Kickstart Mikrolegat.

Læs mere her

Vejledning til undervisere og forretningsudviklere

 

Relevante værktøjer og inspiration til dig som vejleder Kickstart Mikrolegatansøgere.

Læs mere her

 

Nanna Rasmussen

Spørgsmål

 

Har du spørgsmål til f.eks., hvordan man søger, og om du kan søge legatet, så ring eller skriv til:

 

Nanna Victoria Rasmussen, Projektleder

Tlf: 23 30 59 57

Mail: nanna@ffefonden.dk